Author Topic: ประวัติของสมาคมในหน้าเว็บ100Watts  (Read 1045 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline E24DGV

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 31
  • Karma: +0/-0
เมื่อวานผมเข้าไปที่หน้าเว็บของ100watts(ที่กำลังปรับปรุง)
พบเรื่องเกี่ยวกับสมาคมในหน้า http://202.8.84.213/wp/rast-2012/
ในส่วนที่พูดถึงจำนวนสมาชิก746ท่านและต่ออายุเพียง25ท่าน

ถ้าดูจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นข่าว ผมมองว่า งานส่วนใหญ่ของสมาคมน่าจะเป็นการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการและนักวิทยุกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการตั้งสถานีพิเศษ การจัดกิจกรรมร่วม จนถึงการเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงการวิทยุกับหน่วยงานราชการ เป็นส่วนมาก ส่วนนี้น่าจะเป็นความรับผิดชอบของนักวิทยุทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและระเบียบต่างๆไม่ว่าในรูปของกลุ่มสมาคม ชมรม หรือทีม ซึ่งหากมองว่า นักวิทยุที่มีสัญญาณเรียกขานทุกท่านต้องร่วมกันก็น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะน่าจะมีส่วนหนึ่งซึ่งไม่สังกัดสมาคม ชมรม หรือทีมใด ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการ หรือตนเอง หลังจากการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านไป ซึ่งผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหลังจากสอบผ่านมาได้14ปี

เคยมีคำกล่าวว่า จงอย่าคิดว่าสมาคม(หรือประเทศ)จะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงคิดว่าท่านจะให้อะไรแก่สมาคม คำพูดนี้อาจเป็นอมตะวาจาที่มีคุณค่า หากผู้ที่อยู่ภายในเห็นคุณค่าของการดำรงอยุ่ของสมาคม ช่วยผลักดันและส่งเสริมคุณค่าให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่จะเข้าร่วม ช่วยกันสร้างสรรค์สมาชิกอันทรงคุณค่าพร้อมที่จะแข่งขันและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

การสร้างสรรค์สมาชิกอันทรงคุณค่านี่น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สมาคมของเราก็ได้นะครับ 746ท่านในบัญชี บางทีอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนสมาชิกในอนาคตก็ได้ หากเราสามารถทำให้คนภายนอกเห็นคุณค่าของสมาคมในด้านพัฒนาการในภาพรวมของกิจการต่อไป
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม ศึกษารหัสมอร์สกับHS7JJY ในห้อง*BANGKOK* conference ของEcholink
กรุณาเข้าห้องก่อน20.15น.
สำหรับผู้ยังไม่แจ้งความจำนงค์กับE21GJCก็สามารถแจ้งในช่องChat/Talk(ขณะที่E21GJCอยู่ในห้อง)ด้วยการส่งชื่อและรหัสไปรษณีย์