Author Topic: ชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักวิทยุขั้นต้นร่  (Read 910 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline E24DGV

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 31
  • Karma: +0/-0
เมื่อคืนผมเข้าEcholink *BANGKOK* และสมัครเข้าร่วมเรียนรู้การเคาะรหัสมอร์สกับท่าน HS7JJY
โดยให้เข้าศึกษา ในช่วงประมาณ 20.15น. ทุกวัน(ถ้าเกิน20.30นับว่าเ้ข้าเรียนสาย ^^")

เห็นว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักวิทยุขั้นต้นที่ต้องการจะเตรียมตัวสอบขั้นกลางที่กำลังจะมีขึ้นประมาณเดือนเมษายนนี้(ได้ยินว่ากำลังประสานงานอยู่) และผู้สนใจที่ใช้Echolinkอยู่ จึงมาประกาศให้ทราบทั่วกัน

ใครสนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ได้ครับ ที่Echolink *BANGKOK* conference เวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไป

อุปกรณ์ที่ต้องมี สมุดบันทึก ดินสอ2B ยางลบ

73
E24DGV
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม ศึกษารหัสมอร์สกับHS7JJY ในห้อง*BANGKOK* conference ของEcholink
กรุณาเข้าห้องก่อน20.15น.
สำหรับผู้ยังไม่แจ้งความจำนงค์กับE21GJCก็สามารถแจ้งในช่องChat/Talk(ขณะที่E21GJCอยู่ในห้อง)ด้วยการส่งชื่อและรหัสไปรษณีย์