Author Topic: การขานสัญญาณประจำวัน  (Read 1058 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline E24DGV

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 31
  • Karma: +0/-0
การขานสัญญาณประจำวัน
« on: December 22, 2012, 11:29:45 AM »
ก่อนอื่นขอออกตัวนะครับว่า ผมไม่เคยขึ้นความถี่144-146MHz ด้วยวิทยุสื่อสารโดยตรงมาก่อน(ยังตัดใจซื้อไม่ลง) แต่นี่เป็นประสบการณ์จากการขึ้นความถี่ผ่านอุปกรณ์แอนดรอย์เข้าระบบของEcholink ห้อง*THAILAND* กับห้อง*HAM-CU*(ห้องอื่นๆบ้าง) และเฝ้าฟังการขานสัญญาณเรียกขานประจำวันในช่วงว1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา(เป็นบางวัน) บางครั้งก็ร่วมขานสัญญาณด้วย

จากที่เฝ้าฟังพบว่าการขานสัญญาณมีการแย่งกันกดคีย์พอสมควร บางครั้งค่าRxไม่หายเลย(กดคีย์ไม่ได้) ประจวบเหมาะกับเมื่อคืนนี้ผมเปิดเจอในนิตยสารCQ ฉบับที่8 บทความหัวข้อ การเช็คเน็ตสำคัญไฉน พอสรุปใจความได้ว่า

เคยมีประกาศของศูนย์สายลมฉบับหนึ่ง ได้กำหนดขั้นตอนการเรียกขานของสายลม ตามลำดับของสัญญาณเรียกขาน ดังนี้
1.ผู้ที่เรียกทางไกล(dx)หรือผู้ที่มีQTHต่างจังหวัด
2.ผู้ที่เรียกภายในจังหวัด(น่าจะde)

ทั้งนี้การเรียกขานจะมีการกำหนดช่วงรหัสที่เรียกเป็นขั้นๆคือ กลุ่มรหัส abc def ghi เป็นต้น โดยถ้าเป็นกลุ่ม abc ก็จะให้ขานสัญญาณในช่วงรหัส HSxAxx E2xAxx E2xBxx E2xCxx เป็นต้น

ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการกดคีย์ซ้อนกันได้บ้างไม่มากก็น้อย เลยคิดว่า ถ้ากำหนดช่วงการเรียกขานในEcholink เป็นรายภาค(อิสาน เหนือ กลาง ใต้)โดยพิจารณาจากความไกลจากสถานีคุมข่ายที่จัดเช็คเน็ตเป็นหลัก น่าจะดีกว่าไหม

อีกอย่างตอนขานสัญญาณ net control น่าจะทวนสัญญาณเรียกขานของตนมาด้วย น่าจะเป็นประโยชน์ในการตอบของผู้ที่ขานสัญญาณเข้ามา เช่น "E2xFxx ผ่านสถานีคุมข่ายE2xGx หรือชมรม....กำลังทดสอบสัญญาณประจำวัน.." อาจขานทวนทุก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ หรือจะขานในช่วงที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ขานสัญญาณก็ดี ผู้ที่ขานสัญญาณเข้ามาจะได้ฝึกฝนการรับข้อความด้วย เช่น "รับจาก E2Fxx ผ่านสถานีคุมข่ายE2xGx ได้QRK5" ซึ่งการตอบก็น่าจะ เป็นกรณีรับข้อความได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไร้สัญญาณรบกวน ถ้าขานสัญญาณของnet controlผู้ทำหน้าที่ผิดก็ อาจมีปัญหาการรับข้อความบ้าง ไม่ว่าในแง่ของอุปกรณ์หรือแง่การรับฟังของผู้ฟังเอง ซึ่งจะช่วยเรื่องการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสารและวิธีการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ร่วมขานสัญญาณด้วยในตัว

คาดว่า หัวข้อนี้คงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยุสมัครเล่นครับ

QRU(ผู้ใดมีข้อเสนอแนะ กรุณาตอบกระทู้เพิ่มเติม)
73(Best regard)
E24DGV
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม ศึกษารหัสมอร์สกับHS7JJY ในห้อง*BANGKOK* conference ของEcholink
กรุณาเข้าห้องก่อน20.15น.
สำหรับผู้ยังไม่แจ้งความจำนงค์กับE21GJCก็สามารถแจ้งในช่องChat/Talk(ขณะที่E21GJCอยู่ในห้อง)ด้วยการส่งชื่อและรหัสไปรษณีย์