Author Topic: ใช้คันเคาะประเภทไหนในการสอบวันเสาร์น  (Read 1384 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS4HF

  • Member
  • **
  • Posts: 2
  • Karma: +0/-0
เพิ่งไปเห็นว่าต้องใช้คันเคาะแบบ straight key เท่านั้น จริงเท็จประการใดครับ

ผมฝึกจากคีย์สะบัดมาตลอด (ไม่มีแบบอื่นด้วยซ้ำไป)

Offline hs1jnb

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 15
  • Karma: +0/-0
เพิ่งไปเห็นว่าต้องใช้คันเคาะแบบ straight key เท่านั้น จริงเท็จประการใดครับ

ผมฝึกจากคีย์สะบัดมาตลอด (ไม่มีแบบอื่นด้วยซ้ำไป)

straight key อย่างเดียวครับ ไม่น่าจะทำไม่ได้ครับ