Author Topic: RAST น่าจะรวมกลุ่ม สมาชิกและผู้สนใจ ทำวิทย  (Read 2040 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS8JYX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 30
  • Karma: +0/-0
    • www.hs8jyx.com


RAST น่าจะรวมกลุ่ม สมาชิกและผู้สนใจ ทำวิทยุ QRP กัน
ตามที่ดูในเวบบอร์ดต่าง ๆ ก็มีสมาชิก หลายคน ต้องการทำวิทยุ QRP กัน แต่ ที่ทำกันไม่ค่อยได้ ก็เป็นเพราะหา อุปกรณ์ยาก ถึงมีชุด Kit ขาย ก็เป็นของต่างประเทศ เป็นเรื่องยาก ที่ชาวบ้าน ธรรมดา จะสั่งเข้ามา (สั่งได้ก็จริงครับ แต่ยุ่งยาก) และถ้าสั่งมาน้อย ๆ ก็ แพง อีกอย่าง ความรู้พื้นฐาน ทางด้าน อิเล็คทรอนิกส์ ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน การมารวมกลุ่ม จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วย และมีการเอาภาพกิจกรรม มาลงในเวบของ RAST ด้วย มันน่าภูมิใจ ไม่น้อย (อาจจะอวดชาว ham ทั่วโลกด้วย ว่าเมืองไทยก็มีดี ด้านวิทยุ)hs4dor

  • Guest
เป็นความคิดทีดี ก็น่าจะทำได้ แต่ทำไมทำไม่ได้  เพราะอะไร มีปัญหา อุปสัคตรงไหน ก็น่าจะมีการศึกษาดู  หากเรารู้ปัญหา แล้ว การที่จะทำอย่างที่เสนอก็คงจะไม่ยาก เพราะฉะน้น
๑ ศึกษาความเป็นไปได้
๒ ศึกษาปัญหาและอุปสัค
๓ ศึกษากฏหมายทีรองรับ
๔ ศึกษาหาผู้สนับสนุน
๕ ใครจะเป็นเจ้าภาพ

hs4dor
12-8-2551

QRPer

  • Guest
ลุยเลยครับ รวมกลุ่มสุมหัวกันทำอะไรก็ได้ ให้มีกิจกรรมเยอะๆเข้าไว้ ไม่ใช่ eye ball กันแทบทุกอาทิตย์ก็มีแต่ชนแก้ว ผู้ใหญ่อย่างเราๆได้แต่ดูเยาวชนอยู่ในร้านเกมส์มานานแล้ว ทำอะไรก็ได้เรียก ดึง หลอกล่อ ล๊อกคอเอาเด็กๆพวกนี้ออกมาจากวังวน online นี้ซะที