Author Topic: HS.คืออะไร  (Read 4637 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HS3SAD

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 34
  • Karma: +0/-0
HS.คืออะไร
« on: October 02, 2008, 02:35:45 PM »
       เรื่อง นี้พูดกันมาโดยตลอดหลายสิบปี บางท่านก็รู้ บางท่านก็ไม่รู้หรือบางท่านก็ลืมไปแล้วแต่เปอร์เซ็นของผู้ที่ไม่รู้ จะมีมาก กว่า ถึงร้อยละ 90 เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี และพึงต้องจดจำไว้ ก็ เลยต้องมาปัดฝุ่นกันใหม่ โดยเฉพาะนักวิทยุสมัครเล่น  รุ่นใหม่ๆ  ที่มีโอกาสได้ใช้ HS เป็น Prefix  ของสัญญาณเรียกขานตัวเอง เพราะหลายๆท่าน ขณะนี้ มีสัญญาณเรียกขานประจำตัวอยู่ ที่ขึ้น ต้นด้วย HS ต้องนับว่าไม่ใช่น้อยเลย  ทีนี้เรามาดูที่มาของ HS  ว่าน่าภูมิใจมากขนาดไหน

       ประเทศที่ขอ Prefix  ได้ในช่วงเวลาใกล้ๆกับ ประเทศไทยก็มักจะเลือกสัญญาณเรียกขานที่บ่งถึงประเทศตัวเอง เช่น ญี่ปุ่น  หรือ เจแปน ได้ JA  ส่วนเยอรมันซึ่งเรียกตัวเองว่า ดอยช์แลนด์  ก็ได้ DL  แล้วคำว่า HS ที่นำหน้าสถานีของประเทศไทยนั้นหมาย ความว่าอย่างไร  ท่านอาจารย์อุดม จะโนภาษ  เขียนไว้ว่า........     "เรื่องนี้   พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ไชยา   ซึ่งเป็นโอรสของเสด็จในกรม กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เล่าให้ฟังว่า ในขณะนั้นยังมีอักษรอื่นก่อนตัว HS  ที่ทรงเลือกอักษร HSเพราะจะให้มีความหมายว่า " His Majesty The King Of SIAM "  ในสมัยนั้นประเทศไทยยังเรียกว่า SIAM อยู่  เวลาเรียกขานทางวิทยุทีหนึ่ง  ก็จะได้เป็นการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยจึงมีสัญญาณเรียกขาน ว่า HS ตั้งแต่บัดนั้นมา สถานี โทรทัศน์ เช่น  สถานีโทรทัศน์กองทัพบก  มีสัญญาณเรียกขานทางวิทยุว่าHSATV ฯลฯ"                                                     (บทคัดย่อจากจากหนังสือ "คู่มือคนรักวิทยุ" หน้าที่ 148) 
« Last Edit: October 22, 2008, 09:44:01 AM by HS3SAD »