RAST Forum

ภาษาไทย - Thai Language Board => บอร์ดภาษาไทย - ยินดีต้อนรับ => Topic started by: E24DGV on January 04, 2013, 10:48:31 AM

Title: ชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักวิทยุขั้นต้นร่
Post by: E24DGV on January 04, 2013, 10:48:31 AM
เมื่อคืนผมเข้าEcholink *BANGKOK* และสมัครเข้าร่วมเรียนรู้การเคาะรหัสมอร์สกับท่าน HS7JJY
โดยให้เข้าศึกษา ในช่วงประมาณ 20.15น. ทุกวัน(ถ้าเกิน20.30นับว่าเ้ข้าเรียนสาย ^^")

เห็นว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักวิทยุขั้นต้นที่ต้องการจะเตรียมตัวสอบขั้นกลางที่กำลังจะมีขึ้นประมาณเดือนเมษายนนี้(ได้ยินว่ากำลังประสานงานอยู่) และผู้สนใจที่ใช้Echolinkอยู่ จึงมาประกาศให้ทราบทั่วกัน

ใครสนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ได้ครับ ที่Echolink *BANGKOK* conference เวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไป

อุปกรณ์ที่ต้องมี สมุดบันทึก ดินสอ2B ยางลบ

73
E24DGV